774 509 555 info@press-media.cz

Výhody a postup, jak získat CE certifikát

Přemýšlíte nad tím, že rozjedete své podnikání a začnete expandovat se svými výrobky například i do zahraničí? CE certifikát při podnikání může velmi pomoci. Jak a proč si ho pořídit?

CE certifikát

Značkou CE se označují výrobky, které splňují všechny hygienické, bezpečnostní, technické i environmentální normy dané Evropskou unií. CE certifikace potom přináší řadu výhod výrobci ale také spotřebiteli, který si může rychleji ověřit informace o nabízeném zboží.

Výhody CE certifikátu

 • Zvyšuje důvěryhodnost produktu, zákazník si může ověřit rychleji ověřit vlastnosti daného výrobku
 • Zvyšuje se konkurenceschopnost produktu a prestiž výrobce
 • Jednodušeji se exportuje do zemí evropského hospodářského prostoru, není třeba žádných dalších testování a certifikací
 • Snižuje se pravděpodobnost reklamací

Jak získat CE certifikát?

CE certifikát pro své produkty si obstarejte ještě předtím, než je uvedete na trh. Jako výrobce budete muset prokázat, že splňujete předpisy Evropské unie pro udělení tohoto označení.

S dokumenty a posuzováním shody vám mohou pomoci společnosti, které poskytují tyto služby – posoudí nejen shodu s mezinárodními směrnicemi, ale také vám pomohou s technickou dokumentací.

V prohlášení o shodě s EU by mělo být uvedeno:

 •  Identifikace výrobku
 • Jméno a adresa výrobce
 • Prohlášení o odpovědnosti výrobce za toto prohlášení
 • Příslušné směrnice EU a odkazy na ně
 • Další informace, podpis, místo a datum vydání

Technická dokumentace musí obsahovat tyto informace:

 • Jméno a adresu výrobce i firmy
 • Stručný popis výrobku a jeho identifikaci
 • Návod k použití
 • Seznam jednotlivých částí výrobku
 • Výsledky technických zkoušek
 • Soupis předpisů, které výrobek splňuje
Tiskové Zprávy