774 509 555 info@press-media.cz

Stavební zábor v Praze a ve velkých městech

Stavební zábory jsou nutnou průvodní potřebou většiny stavebních akcí ve velkých městech, v místech husté zástavby. Potřeba nutnosti záboru vyplývá z nedostatečného vlastního prostoru nutného pro stavební činnost. Potřebujeme umístit stavební výtah, postavit jeřáb, složit kontejner, postavit lešení nebo jenom manipulovat se stavebním materiálem. Toto jsou nejčastější důvody pro umístění stavebního záboru.

Jak si zařídit zábor?

Nehledejme v tom žádnou vědu. Ale to platí v každém oboru. Musíte vědět kam dojít, na jaké dveře zaklepat, jaké dokumenty předložit. Kromě běžných dokumentů musíte předložit situaci se zákresem záboru, který bude okótovaný, bude zde vyznačeno stávající dopravní značení a v případě, že zábor bude na vozovce, musíte také mít návrh nového přechodného dopravního značení (tomu se odborně říká dopravně inženýrské opatření). To už nezvládne běžný člověk. Toto vše za Vás vyřídíme. Obraťte se na pracovníky na zabory.cz, kde Vám poradí a v případě zájmu i zábor za Vás vyřídí na celém území hl.m. Prahy. Stačí předat plnou moc a základní požadavky na zábor. Potom stačí počkat a v krátké době můžete mít vyřízený a zajištěný zábor a můžete stavět, rekonstruovat nebo opravovat.

Za jak dlouho bude vyřízen zábor?

Zařídit stavební zábor je také dosti časově náročná práce a nelze si myslet, že ze dne na den budete mít zábor vyřízen. Nejjednodušší zábory lze zajistit již za dva týdny, ale moc s tím nepočítejte. Je to spíše lhůta na zajištění záboru minimální, kdy zábor je velice jednoduchý. Jakmile zábor bude zasahovat do vozovky, bude nad 30 dnů, počítejte s časovou náročností až 5 týdnů. Do této lhůty je zahrnuta i povinnost osadit dopravní značení na vyparkování vozidel týden před vlastním zahájením záboru.

A co bude zábor stát?

Na to není jednoduchá odpověď. Základem je, že za zábor platíte dvakrát. Jednou za zábor zaplatíte nájemné a podruhé musíte zaplatit místní poplatek. Výše nájemného záleží na atraktivitě lokality a na době záboru. Nájemné se tedy pohybuje od 2 Kč/m2/den při záborech do 10 dnů, až do 20 Kč/m2/den v centrálních částech Prahy. Méně složitý je místní poplatek za zábor, který se platí příslušné městské části a představuje jednotně 10 Kč/m2/den.

Tiskové Zprávy