774 509 555 info@press-media.cz

Nadace DRFG se umístila na žebříčku TOP 25 fondů a nadací

Minulý i předminulý rok zaznamenala společnost Davida Rusňáka velký úspěch nejen co se týče obchodů. Velmi se totiž zadařilo i Nadaci DRFG, která byla fórem dárců zařazena mezi nejlepší nadace v žebříčku Top 25. Jen za rok 2018 se společnosti DRFG podařilo darovat na charitativní projekty a dobročinné účely téměř 5 milionů korun. A svůj podíl na tom nesou z velké části také zaměstnanci skupiny. Bezmála milion totiž přispěli právě lidé, kteří pracují ve společnosti Davida Rusňáka.

Dluhopisy a fondy sice přinášejí zisky, které společnost z části využívá na dobročinné účely, ale z poměrně velké části se na projekty nadace skládají sami zaměstnanci. Z toho je nadšený především ředitel Nadace DRFG David Macek, který původ dobročinnosti vidí také v inspirativním chování majitele celé společnosti Davida Rusňáka. Jeho životní heslo je totiž založeno na tom, že v dobách hojnosti a růstu se musí myslet především právě na ty, kteří nemají takové štěstí. Pomáhat je potřeba a DRFG to také aktivně dělá.

Nejen ohrožené děti, ale také výuka finanční gramotnosti

Nadace DRFG podporuje či podporovala spoustu projektů v různých oblastech, mimo jiné také třeba výuku finanční gramotnosti. Aktivně se nadace věnovala podpoře projektu Začni správně, který pomáhá dětem v dětských domovech nebo pěstounské péči, jež se snaží začlenit do běžného dospělého života. Peníze od DRFG dětem umožnily začít život ve společnosti bez problémů, a to díky pomoci mentorů a poradců, kteří dětem se startem pomáhají. 

O tom, jak se projektu Začni správně daří, svědčí i udělované ocenění Bílá Vrána. Cena se dává těm, kterým se podařil úspěšný vstup do dospělého života i přes to, že vyrůstali bez rodičů. Společnost DRFG může být pyšná například na Dalibora Havelku, jenž vyrůstal v dětském domově. Který se díky její podpoře vypracoval až na reprezentanta ČR v cyklistice.

Tiskové Zprávy