774 509 555 info@press-media.cz

České strojírenství je stále dobrou značkou ve světě

I když se o českém strojírenství, ve kterém působí také firma MSC MetPro, a. s., ví, že už nepatří mezi evropskou špičku, stále se české strojírenství jeví jako dobrá značka ve světě. Prokazují to statistiky a průzkumy, i odborníci jsou toho stejného názoru. Sice už doby, kdy se strojírenství považovalo za evropskou špičku, jsou pryč, na druhou stranu je právě tento obor stále naším hlavním tahounem ekonomiky. 

Podle posledních statistik lze strojírenský průmysl označit za odvětví, které se podílí až třicetiprocentně na celkovém HDP (hrubém domácím produktu) České republiky. Dříve byly produkty českého strojírenství známé ve světě především svou kvalitou a také trvanlivostí. To ostatně tvrdá dodnes, jen začalo české strojírenství trochu zaostávat za svou světovou konkurencí. 

Zlaté české ručičky

Nejen v případě řemeslné výroby se tvrdí, že Češi mají zlaté ručičky. Platí to tak i po stránce strojírenství. Jak jsme zmínili, už dříve bylo české strojírenství ve světě symbolem kvalitního, trvanlivého zboží a trvá to tak i dodnes. Bohužel po stránce technologické mnohý strojírenský byznys zaostává. Samozřejmě se najdou firmy, které nakupují nejrůznější moderní technologie, aby tak došlo ke zkvalitnění a také ke zrychlení služeb, ale nejsou to všechny. 

Právě přechod na modernější technologie je jednou možností, jak by se české strojírenství mohlo zase dostat mezi evropskou špičku. 

Nové stroje vyžadují nové pracovníky

S příchodem nových technologií do strojírenství by však strojírenské společnosti museli najít i nové, mladší pracovníky, kteří by novým technologiím rozuměli. Je však pravdou, že do strojírenství se hrne v posledních měsících více lidí. Důvodem je touha po stabilním zaměstnání, které strojírenské odvětví člověku nabízí. Strojírenství tu zkrátka bylo, je a bude i nadále.

Tiskové Zprávy