774 509 555 info@press-media.cz

Jak udržet vztah po nevěře? Zjišťujte, co od partnerství očekáváte, radí psychoterapeutka

Nevěra patří k nejčastěji řešeným vztahovým problémům. Otřese vztahem a řešení jejích následků chce dlouhý čas. Některé páry krizi překonají, pro jiné je to konečná. O tom, co je potřeba po nevěře řešit hovoří psychoterapeutka Miriam Kotrusová. 

Nevěra může završit vztahové problémy 

„Nevěra přináší pocity zklamání, zrady, nejistoty; dochází ke ztrátě důvěry i vlastní hodnoty,“ vyjmenovává psychoterapeutka následky nevěry. V této fázi klientům poskytuje stabilitu a emoční podporu, aby se lépe vzpamatovali ze vztahových problémů, podívali se na situaci z nadhledu a mohli se zamyslet nad příčinami krize a jejich řešení. 

„Partnerská krize je velmi často odrazem toho, že jeden z partnerů není ve vztahu spokojený a naplnění svých potřeb tak hledá mimo vztah,“ dodává Kotrusová. Partneři si v tuto chvíli musí uvědomit, co do vztahu vkládají a co jim z něj naopak chodí zpět. Takový vhled je v rámci řešení vztahových problémů stěžejní. 

Jak pomáhá Psychoterapie Praha? 

Bohužel žádný psychoterapeut nemůže zaručit, že se mu podaří zacelit vztah nalomený nevěrou a zabránit jeho rozpadu. Oba partneři v tomto případě musí usilovat, což se ne vždy stává. 

„K čemu by ale individuální psychoterapie měla určitě vést, je ujasnění si toho, co člověk v partnerském vztahu hledá a co potřebuje,“ vysvětluje Kotrusová z Psychoterapie Praha. To vede i tomu, že dotyčný se naučí lépe poznat sám sebe, své stinné stránky a řeší vnitřní konflikty s větším porozuměním. „Získáním náhledu na sebe, své vztahy a svůj život, se člověk bezděčně proměňuje a tím se následně mohou proměňovat i reakce jeho okolí na něj,“ dodává psychoterapeutka. 

Nízké sebevědomí pouze jako následek nevěry? Ne vždy 

Sebevědomí může po zkušenosti s nevěrou značně klesnout, ale problémy s ním mohou vznikat už hluboko v dětství. Utváření sebedůvěry každého jedince probíhá v raném věku a tento proces do značné míry závisí na tom, jak byl dotyčný přijímán a podporován svými nejbližšími. Nízké sebevědomí se tedy může formovat už v této době. 

I když jsme v našem dětství nemuseli mít vlivem vnějších okolností nejlepší možnosti na rozvoj sebevědomí, tak se v dospělosti stále dá mnoho napravit.  „Zdravému sebevědomí se dá naučit, rozhodující je však, pochopit příčiny nízkého sebevědomí a k čemu nám to v životě slouží,“ říká Miriam Kotrusová, která se svými klienty řeší vztahové problémy, nízké sebevědomí a věnuje se individuální psychoterapii. 

Tiskové Zprávy