774 509 555 info@press-media.cz

Vliv regulací na vývoj kapitálového trhu a Rusňákova investiční skupina DRFG

Za posledních 8 let regulace prodělala mnoho významných změn a kapitálovému trhu prospěla. Zvýšila se ochrana investorů. Pravidla investování omezují potenciální rizika, ale současně snižují i potenciální zisky. Změna pravidel v důsledku finanční krize z velké části způsobené bankami značně ovlivnila i bankovní sektor. Regulace zašla za rozumnou hranici. Náklady finančních institucí vynakládané v souvislosti s regulací zdražují jejich služby a současně tlačí na ziskovost bank. To ale bankám škodí. Investiční skupina DRFG Davida Rusňáka nabízí dluhopisy i investice do nemovitostního fondu. Jak svědčí diskuze a recenze, tato forma investic je čím dál více oblíbená. Lidé mají rádi investice do společností, které podporují region, a to DRFG Davida Rusňáka splňuje.

Nové nemovitosti v nemovitostního fondu

Nemovitostní fond DRFG Davida Rusňáka funguje krátce, přesto již disponuje s nemovitostmi v hodnotě více než 963 milionů korun. Do fondu se podařilo investiční slupině DRFG Davida Rusňáka koupit polikliniku ve Vyškově. Jde o nestátní zdravotnické zařízení s 30 nájemníky a většina z nich vykonává lékařské profese. Jde o první zařízení tohoto druhu a do budoucna jich bude přibývat. Ve fondu jsou spravovány převážně retailové nemovitosti a spektrum se bude rozšiřovat. Dále byla zakoupena i výstavní nemovitost na náměstí Svobody 20 v Brně, s kancelářskými a retailovými prostory. Poslední akvizicí je retailový park v Kyjově hned s několika nájemníky.

Financování nemovitostního fondu DRFG

Nemovitostní fond DRFG byl založen v Lichtenštejnsku a následně v něm bylo významně inkorporováno české právo. Česká národní banka umožnila tento zahraniční fond prodávat na území České republiky i retailovým zákazníkům, a nejen pouze kvalifikovaným investorům. Z toho důvodu platí maximálně úvěrový limit 50 %. Úvěr poskytuje banka se zřízením zástavního práva a vše je následně transparentně zveřejněno v obchodním rejstříku. Je třeba vždy brát v potaz, že úvěr uvedený v obchodním rejstříku je v první načerpané výši a následně nezohledňuje průběžné a mimořádné splátky bance.

Tiskové Zprávy