774 509 555 info@press-media.cz

Pojištění odpovědnosti zaměstnance moc nestojí, ale může hodně pomoct

Dělat chyby je lidské, ale často i velmi drahé. Své o tom vědí zaměstnanci, kterým se v práci něco nepovedlo, a nedopatřením poškodili majetek svého zaměstnavatele. Ať už jde dražší pracovní notebook prolitý kávou nebo pomačkané plechy firemního auta, téměř vždy může odpovědnost přejít na pojišťovnu. Stačí si sjednat pojištění odpovědnosti zaměstnance. Co byste měli o hojně využívaném produktu vědět?

Jaký zvolit limit pojistného plnění?

Pokud vás má pojištění odpovědnosti zaměstnance spolehlivě chránit, sjednejte si ho s limitem pojistného plnění ve výši 4,5násobku vašeho průměrného hrubého příjmu. Daným koeficientem ohraničuje zákoník práce nejvyšší možnou náhradu škody.

Ovšem pozor – pokud jste se svým zaměstnavatelem uzavřeli dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty (případně dohodu o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách apod.), počítejte s neomezenou odpovědností a nezapomeňte podle toho nastavit i limit pojistného plnění.

Rozsah pojistného krytí

Obecně je pojištění odpovědnosti zaměstnance vhodné pro všechny profese, ale v praxi vždy záleží na zvoleném rozsahu pojistného krytí. Než podepíšete smlouvu, pečlivě si nastudujte smluvní podmínky a ujistěte se, že vás pojistka skutečně ochrání v situacích, které jsou při výkonu vašeho zaměstnání typické.

Problém může nastat například v momentě, kdy nabouráte firemní automobil, který vám zaměstnavatel umožnil používat i pro soukromé účely. Abyste mohl uplatnit pojistné plnění, budete si muset sjednat odpovídající tarif.

Například pojišťovna ERGO láká na široký rozsah pojistné ochrany již v základní variantě Standard (platí pro všechny druhy pracovní činnosti), a to dokonce s celosvětovou územní platností. Řidiči si však musí sjednat speciální tarif.

Tiskové Zprávy