774 509 555 info@press-media.cz

Ne všichni motoristé znají typy dopravních značek. Jaké jsou ty hlavní?

Poslední roky naznačují, že v budoucnu dost možná nebudou řidiči muset znát značky vůbec. Jak proto, že už dnes je sledují systémy vozidel, tak proto, že dost možná budou jezdit i vozy, které budou řídit sami. Navíc je třeba říci, že už dnes je stále méně řidičů, kteří umí značky rozdělit do správných skupin.

Výstražné dopravní značky

Jejich úkol je celkem jasný. Mají řidiče upozornit na to, že je před ním něco neočekávaného. Právě toto dopravní značení má často za cíl předcházet problémům a nehodám a pomoci řidiči určit, co se nachází před ním. Mezi typické značky z této kategorie řadíme:

  • Křižovatka
  • Přechod pro chodce
  • Nebezpečí smyku…

Značky upravující přednost

Ty jsou velmi důležité hlavně v oblasti bezpečnosti provozu a v oblasti toho aby bylo vždy jasné, v jakém pořadí mají řidiči jezdit křižovatkou. Souvisí hlavně s označením hlavních silnic, ale i s tím, že řidiči přikazují dát ostatní vozidlům přednost. Nejenom, že porušení daných značek může znamenat velkou pokutu a bodový příděl.

Zákazové dopravní značky

Už název jasně ukazuje na to, že tento typ značek něco zakazuje. Obvykle je to vjezd buď všech, nebo jenom určitých vozidel. Tyto značky jsou často používány, když se využívá pronájem dopravního značení z důvodu různých oprav a úprav komunikací, kde je třeba zajistit, aby daným místem automobily nejezdily.

Příkazové dopravní značky

Ty dokáže jenom málo řidičů zařadit do správné kategorie. Přitom jsou nezbytnou součástí provozu po celém světě. Jak už ukazuje jejich název, jsou spojeny s příkazem toho, jak a kudy má řidič jet. Příkladem takové značky je například všem notoricky známý přikázaný směr jízdy, nebo je to také značka kruhového objezdu. Danou značku je pochopitelně třeba respektovat.

Informativní dopravní značky

I toto je kategorie značek, která se velmi často používá. Jde hlavně o takové značky, které jsou spojeny s označením určitého úseku, ve spojení s tím, zda jde o dálnici či silnici pro motorová vozidla. Dále tyto značky označují třeba i zóny, nebo začátek či konec jednotlivých obcí.

V článku použity fotografie z prezentace Moniky Sedláčkové.

Tiskové Zprávy