774 509 555 info@press-media.cz

Napište si správný životopis

Dobrý životopis, ve formě CV (curriculum vitae), je krátký a dává budoucím zaměstnavatelům rychlý a stručný přehled o Vaší kvalifikaci a o Vašich zkušenostech. Rovněž mu pomůže zhodnotit, zda se na konkrétní pozici hodíte nebo ne. Velmi dobře vypracované CV hned zaujme a získá náskok před ostatními, které se každý den dostanou na stůl.

Obsah životopisu v bodech

1. celé jméno, adresu a úplné kontaktní údaje

2. popis Vašich profesionálních a osobnostních vlastností v rozsahu jednoho odstavce

3. hlavní funkce, které jste dosud zastávali

4. vaše zkušenosti v konkrétním oboru nebo sektoru

5. vaše jedinečné schopnosti například, že máte schopnost vést tým, pracovat v týmu, řešit problémy atd.

6. vaše vzdělání – začněte z nejvyšším dosažením vzděláním. Uveďte názvy škol a univerzit s daty nástupu a ukončení vzdělání a dosaženým vzděláním.

7. vaše další odborné vzdělání, zkušenosti a nabyté dovednosti. Vzpomeňte všechny významné školení, které jste absolvovali

8. stručný přehled soukromého života zahrnujíc koníčky, sportovní aktivity a osobní zájmy tak, aby si váš zaměstnavatel uměl představit, s kým má dočinění a co Vás dokáže motivovat

9. vaše pracovní zkušenosti, přičemž postupujte ze současnosti do minulosti a začněte Vaší momentální prací s uvedením počátečního a koncového data (měsíc a rok), název pracovní pozice, jméno předchozího zaměstnavatele, hlavní odpovědnosti, úspěchy, které jste zaznamenali a také dosažený kariérní postup

Tiskové Zprávy