774 509 555 info@press-media.cz

Inovace vládnou světu. Investuje se hlavně do digitálních panelů a digitálních úředních desek

Moderní technologie nejsou nic špatného, na tom se ostatně lidé shodují, ukázaly průzkumy. Konečně se ukázalo, že moderní technologie nejsou nic, čeho bychom se měli obávat, že jsou to jen pomocníci, jen takové inovace k věcem, které tu byly před nimi. Vezměme si třeba takové úřední desky stojící před obecními úřady nebo klasické informační tabule – i tyto na první pohled obyčejné věci mají své inovace, o které je dnes obrovský zájem. 

Zejména obce a města začínají projevovat stále větší zájem o digitální úřední desky a digitální panely. Nabízí se však otázka, v čem jsou tyto inovace klasických úředních desek a informačních tabulí jiné, proč právě do nich investovat. 

Proč investovat do digitálních úředních desek

Každý starosta si je vědom nevýhod klasických úředních desek, které obvykle stojí před obecními úřady. Zatímco mnozí občané je nevidí, starostové jsou si nevýhodami vědomi. Moc dobře vědí, že digitální úřední desky jsou jen omezeným prostorem, na němž je možné sdílet informace a aktuality s občany. Aby byli občané informováni naprosto o všem, musí se navíc hlásit v rozhlase nebo připínat aktuality do mobilních aplikací. 

Tou největší výhodou digitálních úředních desek je rozhodně neomezený prostor pro sdílení informací, navíc je to informační servis čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu, každý den v roce. Občané si mohou kdykoli přečíst informace o blížících se akcích nebo aktuality týkající se dopravních uzavírek. 

Proč investovat do digitálních panelů

A pak tu jsou ostatně digitální panely čili LED panely, které jsou zase inovací klasickým roll-upům nebo informačním tabulím a cedulím. Využití najdou jak v obecních úřadech, kde budou sloužit jako zdroj potřebných informací, ale také najdou své využití na jiných úřadech, v restauracích, hotelech nebo třeba na vlakových nádražích.

Tiskové Zprávy