774 509 555 info@press-media.cz

Příspěvek na bydlení studentovi

Mnoho studentů si každoročně pokládá jednu a tu samou otázku: “ Mám právo zažádat si o ubytovací stipendium?“ V následujících řádcích se dočtete, proč někdo nárok má a jiný ne.


Ať už studujete na vysoké škole soukromé nebo státní, škola dostane na začátku roku peníze, které musí rozdělit mezi studenty. Tyto peníze slouží jako podpora pro studenty, kteří studují. Nárok na zažádání si o ubytovací stipendium má každý, ale vyhovět se dá jen těm, kteří splňují podmínky pro získání stipendia. Některé školy mají upravené zákony a tak je vždy nutné si nastudovat podmínky, za jakých je přípustné si o stipendium zažádat.

Student má nárok, když…

Pokud studuje v jiném městě, než žije a vzdálenost je větší, než 50 kilometrů. Má nárok na zažádání si o stipendium, které také dostane. Jeho výše se pohybuje různě, zřejmě v závislosti, kolik studentů si o stipendium zažádá, anebo kolika je umožněno si o něj zažádat. Částka se většinou pohybuje v řádu 2 až 3 tisíc a je vyplácena za tři měsíce. Do stipendia se nepočítají měsíce červen, červenec a srpen, kdy student nenavštěvuje školu. Důvod, proč se nevyplácí celé stipendium naráz je ten, že student může ukončit školu předčasně nebo být vyhozen a peníze, které by tak třeba získal někdo jiný, který bude studovat, by získal člověk, který ve škole již není.

Student nemá nárok, když…

Student by neměl žádat o stipendium, pokud bydlí ve městě, kde studuje. Občas to bývá ale individuální a např. pár stovek se mu také připlácí.

V případě, kdy student neúspěšně studoval jinou vysokou školu, kterou zanechal, nemá nárok na jiné škole znovu pobírat ubytovací stipendium. Na to pozor, protože vy jako studenti na tuto zkušenost už můžete dávno zapomenout, ale vaše nová škola to najde a zaeviduje do informačního systému. Může se pak stát, že peníze, které vám už byly vyplaceny, budete muset vrátit.

Jestliže jste jako studenti překročili věk dvaceti šesti let, pak také nemáte na ubytovací stipendium nárok.

Jen jedna rada, vždy je lepší zkusit využít všechny možnosti, než si pak říkat, proč jste něco nezkusili. To samé platí i ubytovacího stipendia.

Redakce Press-Media

Doporučuje další zajímavé články na mediích

PressExpress

iZprávyDnes.cz

Novinky-Zprávy.cz 

Tiskové Zprávy