774 509 555 info@press-media.cz

Popularita titulu MBA u nás stoupá

Zatímco v zahraničí má studium hlubokou tradici, v české republice je tato forma vzdělávání poměrně mladá. I tak má však své pevné místo. „Absolventi poznávají, že je o ně zájem. Potvrzují, že studium naplnilo jejich očekávání a posunulo je jak v profesním, tak soukromém životě.“
V mnoha firmách na ně nahlíží úplně jinak, obzvlášť tam, kde se funguje mezinárodně. V zahraničí je totiž titul MBA u manažerů považován za standard. Kdo má ambice mířící za hranice naší republiky, měl by si najít dobrou školu a začít studovat.

MBA

Titul MBA mají třeba Meg Whitman (CEO Hewlett-Packard) a George W. Bush. Samozřejmě že sám o sobě není zárukou dosažení takových úspěchů, ale rozhodně může usnadnit trnitou cestu. Potvrzují to i absolventi jedné z prestižních českých vzdělávacích institucí – Cambridge Business School

Všichni se shodují na tom, že studium bylo zajímavé, chválí si hlavně profesionální lektory s dlouholetou praxí. Studium MBA nespočívá v memorování nudných faktů, je zaměřené na praxi. Studenti tedy v rámci vzdělávání řeší problémy, se kterými se mohou setkat v reálném životě, a to je daleko cennější než teoretické znalosti z učebnice.

Studium pro časově vytížené

Velký boom studium MBA zaznamenává také díky rozšíření technologií. Mnoho studentů volí Cambridge Business School vzhledem k flexibilnímu časovému rozvrhu. Osobní setkání probíhá pouze 4× za dobu ročního studia. Zbytek se studenti naučí doma, kdykoliv se jim to bude hodit. Sednou si k počítači a všechny studijní materiály najdou online. Pomocí elektronické pošty a jiných komunikačních nástrojů se domluví i s lektory.

Efektivnější než vysoká škola

V podobném duchu praktického využití jsou na Cambridge Business School vyučovány i programy BBA (nižší stupeň MBA) a Executive LLM (zaměřený zejména na obchodní právo). Zájem je o všechny tři, Češi už objevili jejich hodnotu.

Tiskové Zprávy