774 509 555 info@press-media.cz

Dotace EU získávají firmy i orgány státní správy

Každý den vznikají v České republice stavby a nová zařízení s finančním přispěním Evropské unie. Kvalitní projekty mají stále vysokou šanci získat dotace, zejména pokud se týkají výzkumu a energetických úspor. Chcete i vy získat prostředky pro rozvoj podnikání či vaší obce?

V posledních letech Česká republika dosáhla značného pokroku v oblasti výzkumu a vývoje. Zejména u nanotechnologií patříme mezi celosvětovou špičku, což by však bylo pouze obtížně proveditelné bez spolufinancování výzkumných center z dotací EU.

Aktuální dotační výzvy a soutěže se v této oblasti soustředí především na aplikovaný výzkum a spolupráci firem s vývojovými centry. Cílem je nadále zvyšovat konkurenceschopnost jednotlivých podniků i České republiky jako celku.

Aktuální programovací období dotací EU pro roky 2014-2020 je zkrátka v plném proudu. Stále se průběžně vyhlašují nové výzvy pro podnikatelský sektor, státní správu i jednotlivce. Dotace EU lze získat na celou řadu projektů.

Dotace EU na energetické úspory

Jedním z hlavních směrů, kterým se dotace EU ubírají, jsou energetické úspory a s tím související zlepšování životního prostředí. Známé kotlíkové dotace doplňují programy pro zateplování bytových domů i veřejných budov či zvýšení energetické efektivity v průmyslu. Dotace jsou poskytovány i na modernizaci stávajících sítí či pořízení nových energeticky úsporných zařízení.

Získejte přehled o dotacích EU

Výhodou a současně nevýhodou dotací EU je množství vypisovaných dotačních výzev. Je jich takové množství, že firmy i municipality bez speciálně vyčleněného zaměstnance snadno ztratí přehled o aktuálních termínech, nestihnou včas sestavit a podat žádost o dotaci.

Řešením je spolupráce se specializovanou společností, která zná potřeby organizace a současně se dotacemi EU aktivně zabývá. Takovou společností je například MIDA Consulting, která poskytuje profesionální dotační poradenství pro firmy i orgány státní správy. Dokáže zajistit zpracování projektu, jeho včasné podání a získání dotace, ale také ohlídat plnění veškerých povinností v průběhu čerpání.

Redakce Press-News.cz

Doporučuje další zajímavé články na mediích

Copywrighter.cz

Promo-clanky.cz

SEOlaborator.cz

Tiskové Zprávy